Ceník

Inzerce

Všechny kategorie
Vložení a zveřejnění zakázky ZDARMA
Vytvoření elektronické síně ZDARMA
Zrušená, odložená dražba, aukce ZDARMA *

*) netýká se zmařené dražby

Odměna provozovateli

Odměna náleží Provozovateli pouze v případě úspěšně provedené elektronické aukce, dražby nebo výběrového řízení (dále jen Obchod). Za úspěšný Obchod se považuje stav, kdy ve stanoveném čase byl Obchod ukončen alespoň s jedním platným podáním (příhozem).

Aukce - výpočet odměny provozovateli

Kategorie - movité věci

Nejnižší podání  
do 999 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 10 Kč
od 1 000 Kč do 50 000 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 0,9% z nejnižšího podání, max. 1490 Kč
nad 50 000 Kč 0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 500 Kč max. 6000 Kč

Kategorie - nemovité věci

0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 500 Kč max. 6000 Kč


Dražby - výpočet odměny provozovateli

Kategorie - movité věci

Dražební jistota  
do 999 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a dražební jistotou, min. 10 Kč
od 1 000 Kč do 50 000 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a dražební jistotou, min. 0,9% z nejnižšího podání, max. 1490 Kč
nad 50 000 Kč 0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a dražební jistotou, min. 500 Kč max. 6000 Kč

Kategorie - nemovité věci

0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 500 Kč max. 6000 Kč


Výběrové řízení - výpočet odměny provozovateli

Kategorie - movité věci

Minimální nabídka  
do 999 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a minimální nabídkou, min. 10 Kč
od 1 000 Kč do 50 000 Kč 9,6% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a minimální nabídkou, min. 0,9% z nejnižšího podání, max. 1490 Kč
nad 50 000 Kč 0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a minimální nabídkou, min. 500 Kč max. 6000 Kč

Kategorie - nemovité věci

0,9% z rozdílu mezi vysoutěženou cenou a nejnižším podáním, min. 500 Kč max. 6000 Kč

Vypočítaná odměna se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru

ceník je platný od 1.4.2020

menu