Informace pro dražebníky

Ráj Aukcí je portál zprostřekovávací prodej pomocí elektronické aukční nebo dražební síně mezi dražebníkem (prodávající) a účastníkem (nakupující).

Dražebníkem se může stát každý kdo se zaregistruje na rajaukci.cz jako prodávající. Dražebníkem může být osoba podnikací i nepodnikající, která nabízí nebo zprostředkovává prodej movitých a nemovitých věcí prostřednictvím portálu rajaukci.cz. V případě prodeje vlastních věcí je dražebník zároveň i jako vyhlašovatel.

 

Elektronické AUKCE

 • může vyhlašovat dražebník registrovaný na rajaukci.cz a to jako podnikající ale i nepodnikající osoba
 • pořádání akcí nepodléhá žádným předem stanoveným pravidlům, tyto pravidla určuje sám dražebník nebo vyhlašovatel
 

Elektronické DRAŽBY

 • může vyhlašovat pouze právnická nebo podnikající osoba která má udělenou licenci
 • pořádání dražeb je stanoveno prováděcí vyhláškou a má zákonem daná pravidla
 

Elektronická výběrová řízení

 • může vyhlašovat dražebník registrovaný na rajaukci.cz a to jako podnikající ale i nepodnikající osoba
 • pořádání výběrových řízení nepodléhá žádným předem stanoveným pravidlům, tyto pravidla určuje sám dražebník nebo vyhlašovatel

 

 
 

Výhody prodeje pomocí elektronické síně - proč se stát dražebníkem

 • možnost prodeje 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 • navýšení ceny o 40 - 60% oproti klasickému prodeji
 • konkurenční výhoda
 • velké množství potencionálních zájemců, které nemusím sám oslovovat

Co k tomu potřebuji?

 • registraci na rajaukci.cz jako dražebník (prodávající)
 • podepsanou smlouvu mezi poskytovatelem (rajaukci.cz) a vámi (prodávajícím)

Jak to funguje?

 • zadám zakázky k prodeji na rajaukci.cz
 • založím elektroniskou síň pro účastníky řízení
 • dle povahy  zakázky schválím účastníky při splnění zadaných podmínek
 • účastním se soutěžního kola jako pozorovatel (volitelně)
 • po úspěšném ukončení soutěžního kola dokončím předání výherci
  Všeobecné obchodní podmínky naleznete zde.
  Smlouva pro prodávající zde.
  Zásady zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Platný ceník zde

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese info@rajaukci.cz

menu