Informace pro prodávající

RajAukci.cz je uřčen pro všechny kteří mají zájem prodat svou movitou i nemovitou věc prostřednictvím elektronické síně. Výhodou oproti klasickému prodeji je navýšení původní zamýšlené prodejní ceny o 40 - 60%. Pro uskutečnění vašeho prodeje vám stačí pouze registrace na rajaukci.cz. Způsob vašeho prodeje si rozhodnete sám a to buď jako dražebník, veškeré náležitosti si připravujete a stanovujete sám a to formou zadání zakázky vyhlášení a aktivaci elektronické síně nebo se můžete účastnit jako vyhlašovatel. V tomto případě využijte našeho aukčního asistenta a vše zařídíme za vás.

Proč zvolit prodej aukcí nebo dražbou?

Při prodeji aukcí nebo dražbou dochází ke zvyšování prodejní ceny pomocí příhozů. Tuto cenu určují sami účastníci a v podstatě se předhánějí kdo je ochoten dát víc, oproti klasickému prodeji formou inzerce se cena naopak stlačuje dolu aby vůbec došlo k prodeji.

Například: mám nemovitost a oslovím několik realitních makléřů aby mi tuto nemovitost prodali. Jednotliví realitní makléři stlačují cenu dolu na různých inzertních portálech aby oni sami tuto nemovitost prodali. Jedná se tak o konkurenční boj. Nemovitost se nakonec prodá za daleko nižší cenu než by se prodala v aukci. Prodej aukcí má právě opačný efekt. Prodává se na jednom místě a nedochází ke konkurečnímu boji mezi jednotlivými prodejci. Navíc prodejní cenu určují sami účastníci.

prodej inzercíprodej aukcí - dražbou

V současné době nabízíme několik způsobů prodeje a to formou aukce (klasická anglická) nebo s postupným snížením vyvolávací ceny. Pokud by se jednalo o prodej dražbou je možné nastavit typ dražby dobrovolná, nedobrovolná, další varianta je postupné snížení ceny nebo dražba s předkupním právem. Výběrové řízení je formou elektronické obálky kde vyhrává nejvyšší nabídka.

Jak to funguje:

Jsem dražebník - prodávám sám

 • zadám zakázku
 • vyhlásim a aktivuji elektronickou síň
 • schválím účastníky (volitelné)
 • dokončení úspěšného prodeje
 • získání kontaktu na výherce
 • odešlu nebo předam předmět prodeje výherci
 • podmínky prodeje pro dražebník naleznete zde

Jak funguje aukce

Jsem vyhlašovatel - vše za vás zařídí náš AUKČNÍ ASISTENT

 • předám podklady k zakázce akčnímu asistentu
 • aukční asistent se o vše ostatní postará
 • dokončení úspěšného prodeje
 • aukční asistent vám předá kontakt na výherce
 • odeslání předání předměru prodeje výherci
 • podmínky pro vyhlašovatele naleznete zde

aukční asistent

menu