Prodej pozemků v Královci

Mapa

https://mapy.cz/letecka?q=%2C54203%2CKrálovec%2078&source=addr&id=11043597&ds=1&x=15.9767262&y=50.6796488&z=18

Kontakt na dražebníka

Auction reality a dražby, s.r.o.
Josef Balín
Tel.: 737158834

Dokumenty ke stažení

4333-13 pozemky Královec dopl
dražební vyhláška_202203_královec_www
prohlášení_FO_brandlín
prohlášení_PO_brandlín
prohlášení_SJM_brandlín
prohlášení_SV_brandlín
Výpis z KN_842

Odkazy

Popis

Pozemky jsou situované v mírném svahu orientovaném k severozápadu. Pozemky jsou
položeny v nadmořské výšce 516,07-522,28 m.n.m.
K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě: elektro.
Plocha pozemků LV 842: 15831 m2.
Draží se podíl o velikosti 1/2 na pozemcích parc. č. 5, 51/2, 1229/8, 1229/9, 1428/1, 1428/2, 2704 v k.ú. a obec Královec. Pozemky uvedené na listu vlastnictví LV č. 842 jsou pozemky původně užívané v areálu se stavbou na pozemku parc.č. st. 5. V současnosti
stavba neexistuje a na listu vlastnictví je uvedená jako zbořeniště.
Podle územního plánu jsou pozemky parc. č. 1229/8, 1229/9, 1428/2 a část pozemků parc. č. 11428/1
a 2704 v území s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech – venkovské a zbývající část
pozemků parc. č. 1428/1 a 2704 a pozemek parc.č. st. 5 v území s funkčním využitím NSpz – plochy
smíšené nezastavěného území – p = přírodní z = zemědělská.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 022102-202203
Královec 78
Dobrovolná
Anglická
Insolvenční a správcovská v.o.s.
ukončená
1 484 000 Kč
75 000 Kč
10 000 Kč
15.12.2022
11:00

Prohlídky

16.11.2022, 8.00 hodin
1.12.2022, 10.30 hodin

Podrobné informace

menu