Prodej 1/2 podílu na pozemcích Královec

Mapa

https://mapy.cz/letecka?q=%2C54203%2CKrálovec%208&source=addr&id=11043631&ds=1&x=15.9761153&y=50.6789340&z=19

Kontakt na dražebníka

Auction reality a dražby, s.r.o.
Josef Balín
Tel.: 737158834

Dokumenty ke stažení

4333-13 pozemky Královec dopl
dražební vyhláška_202204_královec_opr www
prohlášení_FO_brandlín
prohlášení_PO_brandlín
prohlášení_SJM_brandlín
prohlášení_SV_brandlín
Výpis z KN_909

Odkazy

Popis

Draží se podíl o velikosti 1/2 na pozemcích parc. 1229/10 a 1428/3 uvedené na listu vlastnictví LV č. 909, k.ú. a obec Královec. Pozemky jsou pozemky užívané ve funkčním celku s budovou s číslem popisným č. p. 3 rodinným domem ve vlastnictví jiného vlastníka
Dražená nemovitost je situována v okrajové části na severovýchodním okraji obce.
Podle územního plánu je pozemek parc. č. 1428/3 a část pozemku parc. č. 1229/10 v území
s funkčním využitím BV – bydlení v rodinných domech – venkovské a zbývající část pozemku parc.
č. 1229/10 v území s funkčním využitím NSpz – plochy smíšené nezastavěného území – p = přírodní
z = zemědělská.
Pozemky jsou situované v mírném svahu orientovaném k severozápadu. Pozemky jsou
položeny v nadmořské výšce 516,07-522,28 m.n.m.
K pozemkům jsou přivedeny inženýrské sítě: elektro.
Plocha pozemků LV 909: 2272 m2

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 022103-202204
Královec 8
Dobrovolná
Anglická
Insolvenční a správcovská v.o.s.
ukončená
213 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
15.12.2022
14:00

Prohlídky

16.11.2022, 8.15 hodin
1.12.2022, 10.45 hodin

Podrobné informace

menu