Opakovaná elektronická aukce rodinného domu a pozemků v Litoměřicích

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Aukční vyhláška
List vlastnictví 3252 Jiří Kosař-parc. č. 4903/1
List vlastnictví 3252 Jiří Kosař-parc. č. 4903/5
List vlastnictví 9703-Milan Kosař-parc. č. 4905/4
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
REXIM INVEST-AUKČNÍ ŘÁD
Znalecký posudek-Jiří Kosař
Znalecký posudek-Milan Kosař

Popis

Předmětem E-aukce je rozestavěná stavba rodinného domu. Rodinný dům je podsklepený do poloviny prvního nadzemního podlaží. Svislá nosná konstrukce je zděná. Dům má jedno nadzemní podlaží. Stropy jsou ze stropního systému POROTHERM. Krov střechy je dřevěný, střecha sedlová. Střešní krytina je z betonových tašek. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu nejsou úplné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, někde chybí. Vnější fasáda chybí. Podlahy obytných místností chybí povrch je pokryt cementovým potěrem, v některých místnostech je keramická dražba. Vytápění je kamny na tuhá paliva. Rozvody topení nejsou nainstalovány. Rozvody vody jsou v plastových trubkách. Kanalizace je svedena do jímky, která se nachází na cizím pozemku. Zdrojem teplé vody je elektrický bojler. Veškeré vnitřní vybavení místností chybí. Dle sdělení vlastníka byla výstavba přerušena v roce 2008. Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je cihlová (Porotherm), stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou keramickobetonové (Porotherm). Střecha rodinného domu je sedlová s vikýři, střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou z části pozinkované. Dům nemá žádné vnější omítky a stavba není zateplena. Dispoziční řešení nebylo zjištěno, stavba je rozestavěná. Podlahová plocha činí 145 m2. Vnitřní omítky: štukové, chybí. Jsou zde instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na sever, západ, severovýchod, jihovýchod. V koupelně není žádné vybavení a na WC je závěsná toaleta. V domě nejsou žádné interiérové dveře, nejsou zde instalovány zárubně a vchodové dveře jsou z části plastová s izolačním dvojsklem, z části chybí. Kuchyň je bez vybavení. Objekt nemá instalované osvětlení. V obytných místnostech je podlaha tvořena cementovým potěrem, v koupelně jsou podlahy tvořeny keramickou dlažbou a v chodbě je keramická dlažba. V rodinném domě se nenachází další vybavení. Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V (přípojka je na cizím pozemku) a dodávky zajišťuje rozvodná síť elektrického proudu. Zdroj vody je místní zdroj na cizím pozemku, odpad je řešen - jímka na cizím pozemku a zemní plyn zde není zaveden. Dům není vytápěn a nejsou instalována topná tělesa. V 1.NP je provizorní topidlo na tuhá paliva. Ohřev vody je řešen bojlerem. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad. Rozestavěný rodinný dům stojí z převážné většiny na pozemku cizího vlastníka (84 m2), který není předmětem dražby. Na pozemku u objektu se nachází okrasné dřeviny, které jsou umístěny na cizím pozemku, oplocení pozemku je také na cizím pozemku. Sklon pozemku je rovinatý. Přístup k objektu je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch vlastníka předmětu dražby není zřízeno a možnost parkování je dobrá - přímo u objektu. Dále je předmětem E-aukce je stavební pozemek, o rozloze 555 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako - bydlení individuální v rodinných domech- specifické a pravděpodobně dopravní infrastruktura (z územního plánu to není zřejmé). Dle reálného stavu slouží pozemky pro bydlení. Na pozemku jsou okrasné dřeviny, je oplocen dřevěným plotem s podezdívkou. Pozemek je rovinatý. Přístup k pozemku je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě. Nachází se zde skleníky, altán, zahradní jezírko. Dále vedlejší stavby (nepřístupné) a rozestavěný rodinný dům ve vlastnictví Milana Kosaře. Nemovitosti jsou umístěny v jižní části obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V místě je kompletní soustava základních, středních i vysokých škol včetně specializovaných zařízení a v místě je kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, je zde kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Rodinný dům a pozemky se nacházejí v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v blízkosti objektu není zeleň - nutnost dojezdu. Nemovitosti se nacházejí v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). Bližší informace k předmětu E-aukce, jsou ve znaleckém posudku, který bude též k dispozici na www.reximreality.cz.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 021115-896EA2023
Litoměřice
Želetická 2186
Prodejní
Anglická
Insolvency Project v.o.s. (vyhlašovatel 1) a ADL Insolvence v.o.s. (vyhlašovatel 2)
neprodáno
2 100 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
14.06.2023 10:00
14.06.2023 10:30

Prohlídky

Želetická 2186, Litoměřice, dne 01.06.2023 v 16:00 hod.
Želetická 2186, Litoměřice, dne 02.06.2023 v 10:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu