Opakovaná dražba dobrovolná elektronická výrobní haly Velké Hamry - Bohdalovice

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

List vlastnictví
Oznámení o konání opakované dražby dobrovolné elektronické
Registrace a prohlášení účastníka - fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka - právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníků - SJM
Registrace a prohlášení účastníků - společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Město Velké Hamry leží na severu Čech na jihovýchodním okraji Jizerských hor, 10 km východně od okresního města Jablonec nad Nisou a 20 km od krajského města Liberec. 3 km severně je město Tanvald. Přístup do objektu nebyl soudnímu znalci umožněn a stav objektu je popisován na základě venkovní obhlídky. Předmět dražby se nachází v části obce Bohdalovice, vzdálený 700 m od centra města, kde jsou obchody, restaurace i obecní úřad. Vlaková stanice je ve vzdálenosti 1 km. Větší občanská vybavenost pak ve 3 km vzdáleném Tanvaldu nebo 10 km v Jablonci nad Nisou. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepenou halu, obdélníkového půdorysu o rozměrech 10 m x 48 m. Je zděná, střecha plochá s krytinou, zřejmě plechovou. Svody jsou z pozinkovaného plechu. Vrata jsou plechová, okna z luxferů. Vnější omítka je břízolitová a částečně opadává. Vnitřní vybavení nebylo nezjištěno. Předpokládají se betonové podlahy, bez vytápění a přípojku elektra. Hala byla součástí areálu bývalé textilní továrny, která byla uvedena do provozu v roce 1908. Uvažované stáří haly je100 let. Z venkovní obhlídky byl patrný zhoršený stav s nutností rozsáhlé rekonstrukce nebo demolice. Přístup k pozemkům s halou je zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy. Pozemky parc .č. 453/15 a parc. č. 461 s halou jsou v územním plánu města vedené jako Plochy smíšené výrobní (SV). Bližší informace jsou ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.reximreality.cz a www.rajaukci.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 020128-910DDE2023
Velké Hamry
Velké Hamry - Bohdalovice
Dobrovolná
Anglická
ISALIS v.o.s.
upuštěno
1 900 000 Kč
250 000 Kč
10 000 Kč
21.06.2023
10:00

Prohlídky

Velké Hamry - Bohdalovice, dne 07.06.2023 v 10:00 hod.
Velké Hamry - Bohdalovice, dne 14.06.2023 v 10:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu