Opakovaná dobrovolná dražba elektronická objektů kotelny, skladu štěpky, výměníku a souboru věcí movitých, Velké Hamry-Bohdalovice

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Oznámení o konání opakované dražby dobrovolné elektronické
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníků-SJM
Registrace a prohlášení účastníků-společné vlastnictví
Znalecký posudek-nemovitosti
Znalecký posudek-věci movité

Popis

Soubor nemovitostí pro opakovanou dražbu je vedený na listu vlastnictví č. 966 a 1247, nachází se v zastavěném území města Velké Hamry v jeho východní části, v místní části Bohdalovice, na levém břehu místní vodoteče Kamenice. Jedná se o rovinatý pozemek. V místě jsou veškeré inženýrské sítě.

Objekt kotelny č.p. 76 je umístěný na pozemku p.č.470/2. Jedná se o kotelnu bývalého podniku textilky. Bývalá kotelna na uhlí byla nově vybavena kotli na spalování štěpky. Stavba je vedena jako výroba, dílo energetické výrobní.

Objekt skladu štěpky je umístěný na pozemku p.č.453/3. Jedná se o sklad dřevní štěpky. Stavba je vedena jako skladování a manipulace.

Nedílnou součástí předmětu opakované dražby je též soubor věcí movitých.

V kotelně se nacházejí dva kotle na dřevní štěpku a jeden kotel, který je původně určen na spalování hnědého uhlí. Součástí technologie je též akumulační nádrž, úpravna vody a systém pro dopravu otopné vody do teplovodního kanálu.

Dále je předmětem dražby objekt výměníku č.p. 617 Objekt stavby je umístěný na pozemku p.č. 463/17. Jedná se o výměníkovou stanici.

Bližší informace k předmětu opakované dražby jsou ve znaleckém posudku na nemovitosti a ve znaleckém posudku na věci movité.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 020164-952DDE2024
Velké Hamry - Bohdalovice
Bohdalovice 76
Dobrovolná
Anglická
JUDr. Přemysl Kamenář
ukončená
2 900 000 Kč
500 000 Kč
10 000 Kč
5 000 000 Kč
14.05.2024
11:00

Prohlídky

Bohdalovice 76, Velké Hamry - Bohdalovice, dne 24.04.2024 v 10:00 hod
Bohdalovice 76, Velké Hamry - Bohdalovice, dne 06.05.2024 v 10:00 hod

Podrobné informace

ano
menu