VŘ - prodej pohledávky z insolvence LP Credit za Martinem Mrvou

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení účastníka VŘ
Dodatek č. 1 k Podmínkám VŘ 746VR2020
Informační memorandum
Podmínky Výběrové řízení - neelektronické obálkové
Smlouva o postoupení pohledávky-koncept

Odkazy

Popis

Neelektronické - obálkové výběrové řízení 747VR2020. 
Předmět prodeje v rámci VŘ je pohledávka, která byla zapsána do soupisu majetkové podstaty a zveřejněna v insolvenčním rejstříku v předmětném insolvenčním řízení, v oddílu B – list 81. 
Vlastník předmětu prodeje, insolvenční dlužník: LP Credit s.r.o., se sídlem Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 26731321. 
V rámci VŘ se jedná o následující pohledávku. 
Pohledávka ve výši 489.600,- Kč za: Martin Mrva, nar. 15.11.1973, bytem Legerova 1815/33, 120 00 Praha 2. Žalovaný Martin Mrva inkasoval kupní cenu ve výši 510.000,- Kč za prodej vozidla tovární značky Cadillac Escalade, RZ 7A1 3316. Kupujícím byl pan Juraj Csiffáry, ulice Svatého Štefana, Velký Meder, Slovenská republika. Tuto kupní cenu žalovaný osobně inkasoval od zprostředkovatele prodeje MIKA AUTO s.r.o. a do dnešního dne kupní cenu žalobkyni, jako prodávající LP Credit s.r.o., nevydal. m na vydání platebního rozkazu a spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 2.
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit.
Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši 30.000,- Kč. 
Příjem nabídek končí dne 01. 02. 2021 v 16:00 hodin. 
Bližší informace v Podmínkách výběrového řízení 746VR2020.

Základní informace k VŘ

ID zakázky: 02024-746VR2020
Praha 5
Radlická 1170/61
Otevřené řízení
Obálka
Hart & Partners, v.o.s.
ukončená
Účastníci předloží v obálce vlastní cenovou nabídku na odkoupení pohledávky.
nepožaduje se
500 000 Kč
01.02.2021 16:00
01.02.2021 16:00

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5. 14.12.2020 v 10:00 hod
Radlická 1170/61, Praha 5. 12.01.2021 v 14:00 hod

Podrobné informace

ano
menu