VŘ - prodej pohledávek z insolvence LP Credit za Gabriellou Šlemarovou

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Čestné prohlášení účastníka VŘ
Dodatek č. 1 k Podmínkám VŘ 748VR2020
Informační memorandum
Podmínky Výběrové řízení - neelektronické obálkové
Smlouva o postoupení pohledávek-koncept

Popis

Neelektronické - obálkové Výběrové řízení 748VR2020. 
Předmět prodeje v rámci VŘ je soubor pohledávek, který byl zapsán do soupisu majetkové podstaty a zveřejněn v insolvenčním rejstříku v předmětném insolvenčním řízení, v oddílu B – list 81. Vlastník předmětu prodeje, insolvenční dlužník: LP Credit s.r.o., se sídlem Kutnohorská 181/64, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy, IČO: 26731321. 
V rámci VŘ se jedná o následující soubor pohledávek.  
Pohledávky za: Gabriella Šlemarová, nar. 19.06.1977, bytem Aranžérská 1058/13, 190 00 Praha 9 – Klánovice.
A/ 
Dlužník LP Credit s.r.o., v období od 03.09.2015 do 06.10.2016 poukázal žalované bezhotovostními převody na bankovní účet žalované, č.ú. 27-416300277/0100, vedený u KB, a.s., částku v celkové výši 1.400.000,00 Kč, a to ve čtrnácti (14) platbách. Žalovaná Gabriela Šlemarová se tak bezdůvodně obohatila. Spor je veden u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod č.j. 7 C 226/2017. Podán návrh na pokračování v řízení. 
B/ 
Pohledávka ve výši 1.084.577,35 Kč. Žalobce LP Credit s.r.o. byl vlastníkem a provozovatelem motorového vozidla tovární značky Cadillac, obchodní označení Escalade Hybrid, RZ 3AD 1066, VIN:1GYS47EJ5CR144872. Žalovaná nejméně ode dne 21.01.2017 předmětné vozidlo bezdůvodně užívala a odmítala jej žalobci vydat. Pohledávka je zažalovaná – žaloba o vydání bezdůvodného obohacení a je vedena u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod č.j. 60 C 32/2020.  
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit. 
Účastník je povinen složit organizátorovi kauci ve výši 80.000,- Kč. 
Příjem nabídek končí dne 01. 02. 2021 v 16:00 hodin.
Další informace v Podmínkách výběrového řízení a v Informačním memorandu.

Základní informace k VŘ

ID zakázky: 02025-748VR2020
Praha 5 - Smíchov
Radlická 1170/61
Otevřené řízení
Obálka
Hart & Partners, v.o.s.
neprodáno
Účastník výběrového řízení nabídne v předložené nabídce cenu, za kterou bude chtít soubor pohledávek koupit.
nepožaduje se
01.02.2021 16:00
01.02.2021 16:05

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5. Dne 14.12.2020 v 15:00 hod.
Radlická 1170/61, Praha 5. Dne 12.01.2021 v 11:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu