Spoluvlastnický podíl 1/3 na bytové jednotce Ostrov nad Ohří

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Aukční vyhláška
Listy vlastnictví 6635 a 7024

Popis

Předmětem E-aukce je spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/3 na bytové jednotce č. 667/16 ve vlastnictví Danuše Lichtenbergové nar. 19.05.1969, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu č.p. , 667, 668, 669 a pozemků parc. č. 787/1, 787/2 a 787/3 (LV 6635), zapsaná na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Ostrov nad Ohří, obec Ostrov, vedeném u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary.

S předmětem prodeje v E-aukci nejsou spojena žádná omezení vlastnického práva.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02028-755EA2021
Ostrov nad Ohří
Masarykova 667
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
neprodáno
199 000 Kč
30 000 Kč
3 000 Kč
100 000 Kč
20.01.2021 09:00
20.01.2021 09:30

Prohlídky

Masarykova 667, Ostrov nad Ohří. Dne 14.01.2021 v 10.00 hod.

Podrobné informace

ano
menu