Dobrovolná dražba elektronická pozemků v Ratiboři, okres Vsetín

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

DRAŽEBNÍ ŘÁD
Dražební vyhláška
List vlastnictví
Registrace a čestné prohlášení-fyzická osoba
Registrace a čestné prohlášení-právnická osoba
Registrace a čestné prohlášení-SJM
Registrace a čestné prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl Martiny Fojtíkové o velikosti id. 1/2 na pozemcích č. parc. 3750 (o výměře 29 m2 ) a č. parc. 3751 (o výměře 6 m2 ), vedených na LV č. 26 k.ú. Ratiboř u Vsetína jako ostatní plocha, jiná plocha. Pozemky jsou podle katastrální mapy jižní částí místní účelové komunikace, při jejím odbočení z hlavní obecní komunikace. Komunikace je asfaltová a slouží jako příjezd ke čtyřem rodinným domům (čp. 175, 582, 409 a 32). Komunikace je slepá a končí pozemkem vodoteče.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02036-776DDE2021
Ratiboř
Ratiboř
Dobrovolná
Anglická
Insolvency Project v.o.s.
upuštěno
5 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
12.04.2021
08:00

Prohlídky

Sraz na pozemku č. parc. 3750, u domu č.p. 175, Ratiboř, GPS: 49°22'03.83, dne 17.03.2021 v 10.00 hod.
Sraz na pozemku č. parc. 3750, u domu č.p. 175, Ratiboř, GPS: 49°22'03.83, dne 22.03.2021 v 15.00 hod.

Podrobné informace

ano
menu