Dražba dobrovolná elektronická bytu 2+1, 68 m2, Jihlava

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

DRAŽEBNÍ ŘÁD
Dražební vyhláška
List vlastnictví
Registrace a prohlášení-fyzická osoba
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-SJM
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dobrovolné dražby elektronické je následující nemovitost: Bytová jednotka č. 1742/109 v budově č. p. 1742, byt. dům, list vlastnictví č. 6020, stojící na pozemku parc. č. 3554, zastavěná plocha a nádvoří, k níž náleží spoluvlastnický podíl o velikosti id. 824/15887 na společných částech budovy č.p. 1742 a pozemku parc. č. 3554, vše je zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 9994 pro katastrální území Jihlava, obec Jihlava, vedeném u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava. Bytová jednotka č. 1742/109 se nachází v domě s přibližně obdélníkovým půdorysem, který je podsklepený a má tři nadzemní podlaží. Hlavní vstup do areálu (zahrady) je z ulice Seifertova a Wolkerova, do domu ze zahrady v úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 1.PP domu. Uliční průčelí domu je orientováno západním směrem. Pozemky kolem objektu jsou rovinné, mírně přikloněny k jihu. Dům je napojen na veřejný vodovod, rozvod plynu, elektrickou distribuční síť, státní telefonní síť, odkanalizování provedeno do veřejné kanalizace. V bytovém domě se nachází celkem 16 bytů. Samotný předmět dražby se nachází ve třetím nadzemním podlaží nalevo od výstupního ramene schodiště z mezipodesty na podestu. Dům prošel během let několika rekonstrukcemi a opravami v rámci běžné údržby. Stoupačky 15 roků, střecha, tašky, klempířské konstrukce 5 roků, fasáda 15 roků. Dům je v užívání od roku 1922. Dům je bez výtahu. Bytová jednotka č. 1742/109 má dispozici 2+1. Kuchyně 17,90 m2, pokoj 15,40 m2, pokoj 23,10 m2, koupelna 3,80 m2, WC 1,00 m2, chodba 6,60 m2 a dva sklepy o celkové výměře 19,92 m2. Podlahová plocha je o celkové výměře 80,72 m2. Vytápění je ústřední etážové na plyn. Stavebně-technický stav bytové jednotky není znám, předpokládá se standardní spíše zastaralé vybavení, se zanedbanou údržbou, bez rozsáhlejších úprav. Závažné závady se nepředpokládají. Bytová jednotka je v současné době obývána vlastníkem.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02037-783DDE2021
Jihlava
Seifertova 1742/15
Dobrovolná
Anglická
Reticulum Recovery, a.s.
upuštěno
1 750 000 Kč
300 000 Kč
10 000 Kč
07.05.2021
11:00

Prohlídky

Seifertova 1742/15, Jihlava. GPS: 49°23'34.737
Seifertova 1742/15, Jihlava. GPS: 49°23'34.737

Podrobné informace

ano
cihla
dobrý
osobní
3
81 m²
68 m²
ne
vodovdní řád
menu