Dobrovolná dražba elektronická pozemků v Ratiboři, okres Vsetín

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
List vlastnictví
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl Martiny Fojtíkové o velikosti id. 1/2 na pozemcích č. parc. 3750 (o výměře 29 m2 ) a č. parc. 3751 (o výměře 6 m2 ), vedených na LV č. 26 k.ú. Ratiboř u Vsetína jako ostatní plocha, jiná plocha. Pozemky jsou podle katastrální mapy jižní částí místní účelové komunikace, při jejím odbočení z hlavní obecní komunikace. Komunikace je asfaltová a slouží jako příjezd ke čtyřem rodinným domům (čp. 175, 582, 409 a 32). Komunikace je slepá a končí pozemkem vodoteče.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02038-798DDE2021
Ratiboř
Ratiboř
Dobrovolná
Anglická
Insolvency Project v.o.s.
ukončená
5 000 Kč
1 500 Kč
1 000 Kč
38 000 Kč
21.05.2021
16:00

Prohlídky

29.04.2021 v 16.00 hod, sraz na pozemku č. parc. 3750, vedle domu č.p. 175, obec Ratiboř.
14.05.2021 v 10.00 hod, sraz na pozemku č. parc. 3750, vedle domu č.p. 175, obec Ratiboř.

Podrobné informace

ano
menu