Dobrovolná dražba elektronická objektu bývalé pekárny v obci Činěves, okres Nymburk

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
List vlastnictví
Registrace a prohlášení
Registrace a prohlášení
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dražby je nemovitost, která se nachází na rovinatém terénu v bývalém zemědělském areálu na okraji souvislé venkovské zástavby. V místě je možnost napojení na elektřinu, veřejný vodovod a na veřejnou splaškovou kanalizaci. Budova je částečně podsklepená stavba, která má dvě nadzemní podlaží. Jedná se o původně administrativní budovu s kuchyní a jídelnou, která byla z části uvedena do provozu v roce 1991. Jídelna s kuchyní se již nedokončila a objekt byl stavebně upraven na pekárnu, prodejnu potravin, sklady a sociální zřízení. V nemovitostech se nachází soubor movitých věcí, který není předmětem dražby. Není povinnosti navrhovatele dražby tyto movité věci vyklidit. Tato skutečnost nebrání předání předmětu dražby vydražiteli. Podrobnější informace k předmětu dražby jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.rajaukci.cz a www.reximreality.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02053-821DDE2021
Činěves
Činěves 286
Dobrovolná
Anglická
jmt insol, v.o.s.
neprodáno
7 900 000 Kč
500 000 Kč
10 000 Kč
22.11.2021
09:00

Prohlídky

Činěves 286, 289 01 Činěves, dne 02.11.2021 v 10:00 hod
Činěves 286, 289 01 Činěves, dne 03.11.2021 v 15:00 hod

Podrobné informace

ano
menu