Dobrovolná dražba elektronická stavebních pozemků, Rychnov nad Kněžnou - Litohrady

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Jan Ing. Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
Katastrální mapa 1-Litohrady
Katastrální mapa 2-Litohrady
List vlastnictví-Litohrady
Ortofoto mapa 1-Litohrady
Ortofoto mapa 2-Litohrady
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek-Litohradyy

Popis

Pozemky jsou lokalizovány na východním okraji samostatné místní části Litohrady, v nově vznikající zástavbě rodinných domů, vlevo při výjezdu ve směru na silnici I. třídy Solnice - Rychnov nad Kněžnou. Přístup je z veřejné nezpevněné komunikace. V místě je možnost napojení na veřejný rozvod el. energie, není veřejný rozvod kanalizace ani zemního plynu. Pozemky, s výjimkou pozemku p.č. 3038, jsou územním plánem určeny pro výstavbu RD. Pozemek p.č. 3038 je travnatá plocha a v územním plánu je zahrnut do zemědělských ploch. Na pozemky určené k zastavění je přiveden veřejný rozvod elektřiny. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.rajaukci.cz a www.reximreality.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02055-820DDE2021
Rychnov nad Kněžnou - Litohrady
Dobrovolná
Anglická
JUDr. Jarmila Cindrová
ukončená
9 900 000 Kč
600 000 Kč
10 000 Kč
20 872 000 Kč
29.11.2021
10:00

Prohlídky

11.11.2021 v 15:00 hod
12.11.2021 v 10:00 hod
Sraz zájemců o prohlídku je na hranici pozemku č. parc. 3071/3, který tvoří přístupovou cestu k celému souboru ostatních pozemků, Rychnov nad Kněžnou - Litohrady, okres Rychnov nad Kněžnou. GPS: 50°11'04.62

Podrobné informace

ano
menu