Opakovaná dobrovolná dražba elektronická objektu bývalé pekárny v obci Činěves, okres Nymburk

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

List vlastnictví-Činěves
Oznámení o konání opakované dražby
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníků-SJM
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Předmětem dražby je nemovitost, která se nachází na rovinatém terénu v bývalém zemědělském areálu na okraji souvislé venkovské zástavby. V místě je možnost napojení na elektřinu, veřejný vodovod a na veřejnou splaškovou kanalizaci. Budova je částečně podsklepená stavba, která má dvě nadzemní podlaží. Jedná se o původně administrativní budovu s kuchyní a jídelnou, která byla z části uvedena do provozu v roce 1991. Jídelna s kuchyní se již nedokončila a objekt byl stavebně upraven na pekárnu, prodejnu potravin, sklady a sociální zřízení. V nemovitostech se nachází soubor movitých věcí, který není předmětem dražby. Není povinnosti navrhovatele dražby tyto movité věci vyklidit. Tato skutečnost nebrání předání předmětu dražby vydražiteli. Podrobnější informace k předmětu dražby jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.rajaukci.cz a www.reximreality.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02064-832DDE2021
Činěves
Činěves 286
Dobrovolná
Anglická
jmt insol, v.o.s.
nevydraženo
5 800 000 Kč
300 000 Kč
10 000 Kč
25.01.2022
09:00

Prohlídky

Činěves 286, obec Činěves, dne 04.01.2022 v 15:00 hod
Činěves 286, obec Činěves, dne 11.01.2022 v 10:00 hod
GPS: 50°13'43.357"N, 15°12'46.024"E

Podrobné informace

ano
menu