Elektronická aukce podílu 1/2 na pozemcích u Kladná Žilín, okres Zlín

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

AUKČNÍ ŘÁD - REXIM INVEST
Aukční vyhláška
List vlastnictví č. 13
Mapa s umístěním pozemků
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

V E-aukci je nabízen spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 570, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda, v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská s rozlohou 1.680 m2. Dále je nabízen prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku parc. č. 911, který je v katastru nemovitostí veden jako orná půda a v územním plánu je plocha regulována jako plocha zemědělská s rozlohou 2.467 m2. Na pozemcích se nenachází trvalé porosty, jen náletové porosty, které nemají charakter trvalých porostů, pozemky jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou mírně svažité a rovinaté. Přístup k pozemkům je bezproblémový po nezpevněné obecní cestě.
Bližší informace jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který bude k dispozici u dražebníka.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02166-831EA2021
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
ukončená
40 000 Kč
10 000 Kč
2 000 Kč
100 000 Kč
46 000 Kč
08.03.2022 10:00
08.03.2022 10:30

Prohlídky

Na základě dohody s vyhlašovatelem E-aukce a s odvoláním na charakter předmětu E-aukce – volně přístupné pozemky, není stanoven řádný termín prohlídky. Každý ze zájemců provede prohlídku předmětu E-aukce individuálně.

Podrobné informace

ano
menu