Opakovaná dobrovolná dražba elektronická rodinného domu v Milevsku, okres Písek

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

List vlastnictví 5321-pozemky
List vlastnictví 5550-rodinný dům
Oznámení o konání opakované dražby
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Rodinný dům je postavený na základových pasech s izolacemi proti zemní vlhkosti, bez podsklepení a podkroví. Obvodové nosné konstrukce jsou zděné z cihelného zdiva Porotherm na tl. 44 cm. Stropní konstrukce sádrokartonové se zateplením. Zastřešení je provedeno dřevěným valbovým krovem pokrytým střešní krytinou Bramac. Klempířské prvky ve střešní části z titanzinku, parapety typové k plastovým oknům. Venkovní omítky hladká, bez nátěru, soklové zdivo upraveno stěrkovou omítkou marmolitem, vnitřní omítky jsou vápenné štukové doplněné keramickými obklady v lázni, WC a kuchyni. Podlahové konstrukce jsou v kombinaci plovoucích podlah a keramických dlažeb. Okna osazena plastová s dvojsklem, dveře do obložkových zárubní hladké a prosklené. Zařizovací předměty v lázni standardního provedení - vana umývadlo a sprchový kout, zařízení kuchyně taktéž standardními spotřebiči. Rozvody vody a vytápění v měděném potrubí. Vytápění v kombinaci radiátorových článků s elektrokotlem a výměníkem v krbové vložce. Ohřev TÚV je zajištěn elektrickým boilerem. V chodbě a lázni je elektrické podlahové vytápění. Rozvody elektriky ve standardním provedení, hromosvod na objektu instalovaný. Schody do půdního prostoru stahovací umístěné ve vstupní chodbě. Dům obsahuje: přízemí - vstupní chodbu, lázeň, WC, technickou místnost, pracovnu, dětský pokoj, ložnici, obývací pokoj s jídelním a kuchyňským koutem a spíž. Dům je v dobrém technickém stavu, bez viditelných závad. Dům je užíván od roku 2010 a kolaudován byl v roce 2017. Na základě zjištěných skutečností dražebník upozorňuje, že rodinný dům není napojen na veřejný vodovod, jak je chybně konstatováno ve znaleckém posudku. Nemovitost nedisponuje vlastním zdrojem vody. Voda je do nemovitosti, která je předmětem dražby, přiváděna ze studny, která se nachází na sousedním pozemku, který je ve vlastnictví třetí osoby, bratra insolvenčního dlužníka. Pozemky definované jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada, společně tvoří jeden funkční celek v obci a katastrálním území Pozemky definované jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada, společně tvoří jeden funkční celek v obci a katastrálním území Milevsko. Pozemky jsou rovinaté, přístupné přes pozemek jiných vlastníků na základě zřízeného věcného břemene přístupu chůze a jízdy a dále uložení inženýrských sítí v rozsahu dle GP 2437-51/2008 přes pozemkovou parcelu č. parc. 1580/18. Toto věcné břemeno bylo zřízeno bezplatně dne 13. 06. 2008. Pozemky jsou napojeny na elektrickou síť, ale nejsou napojeny na veřejný vodovod, jak je chybně konstatováno ve znaleckém posudku. Dražebník upozorňuje, že nemovitost nedisponuje vlastním zdrojem vody. Voda je do nemovitosti, která je předmětem dražby, přiváděna ze studny, která se nachází na sousedním pozemku, který je ve vlastnictví bratra insolvenčního dlužníka. Kanalizace je řešena vlastní čističkou odpadních vod. Plynová přípojka není zavedena.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02077-845DDE2022
Milevsko
Jeřábkova 1615
Dobrovolná
Anglická
Insolvency Project v.o.s.
ukončená
3 700 000 Kč
300 000 Kč
10 000 Kč
3 700 000 Kč
21.02.2022
09:00

Prohlídky

Jeřábkova 1615, Milevsko dne 10.02.2022 v 15.00 hod.
Jeřábkova 1615, Milevsko dne 11.02.2022 v 10.00 hod.

Podrobné informace

ano
menu