Dobrovolná dražba elektronická činžovního domu s byty Praha 9 - Vysočany

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Jan Ing. Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
Fotodokumentace
List vlastnictví 3670
Registrace a čestné prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a čestné prohlášení účastníka-SJM
Registrace a čestné prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
REXIM-DRAŽEBNÍ ŘÁD
Znalecký posudek

Popis

Bytové jednotky se nacházejí v bytovém domě č.p. 204, který je o 1 podzemním podlaží, 3 obytných nadzemních podlažích a půdě. Obvodové nosné konstrukce jsou z cihelného zdiva a stropní konstrukce jsou převážně rovné, v několika sklepích, 1.NP a společných chodbách je klenba. Klempířské konstrukce jsou provedeny kompletně z pozinkovaného plechu. Výtah v domě není instalovaný. Podzemní podlaží obsahují sklepy, nadzemní podlaží obsahují bytové jednotky, podkroví ke dni místního šetření soudním znalcem nebylo stavebně upraveno k bydlení a slouží jako půda. Dispoziční uspořádání bytového domu neodpovídá žádnému ze získaných dokumentů, tj. původní projektové dokumentaci z roku 1908, studii modernizace z roku 1990, prohlášení vlastníka z roku 2007, ani aktuálnímu zápisu v katastru nemovitostí. V dražbě nabízenými nemovitými věcmi jsou bytové jednotky, které jsou vymezeny v bytovém domě č.p. 204 v k.ú. Vysočany dle zákona č. 72/1994 Sb. Dle prohlášení vlastníka i dle zápisu v katastru nemovitostí je v bytovém domě vymezeno celkem 47 bytových jednotek. Bytové jednotky v 1.PP a 4.NP však fakticky neexistují. Konkrétně jednotky číslo 204/1, 204/2, 204/41, 204/42, 204/43, 204/44, 204/45, 204/46, 204/47. Jedná se o prostor sklepa a půdy, který není stavebně upraven k bydlení. Tyto jednotky nesplňují technické požadavky na byt, to znamená, že nevyhovují vyhlášce č. 268/209 Sb. V bytovém domě jsou pak některé z jednotek stavebně propojeny. Konkrétně se jedná o jednotky č. 204/5 + 204/6, 204/12 + 204/13, 204/14 + 204/15, 204/16 + 204/17, 204/34 + 204/35. Upozornění: Dražebník a navrhovatel upozorňují, že při prováděném ocenění předmětu dražby soudním znalcem bylo zjištěno, že mezi vykazovanými bytovými jednotkami v prohlášení vlastníka a na jednotlivých listech vlastnictví, níže uvedených, existuje nesoulad se zjištěnými skutečnostmi soudním znalcem při místním šetření za účelem ocenění předmětu dražby. Rozdíly jsou popsány ve znaleckém posudku a ve výše uvedeném popisu předmětu dražby dobrovolné elektronické. Cena zjištěná znalcem odpovídá aktuálně zjištěnému stavu předmětu dražby. Dražebník a navrhovatel dále upozorňují, že některé jednotky jsou užívány bez právního titulu neztotožněnými osobami a z tohoto důvodu nebude možné provést prohlídku všech jednotek a zejména takové jednotky nebude možné předat vydražiteli.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02083-850DDE2022
Praha 9 - Vysočany
Spojovací 204/18
Dobrovolná
Anglická
JUDr. Pavel Berger
ukončená
35 600 000 Kč
1 500 000 Kč
50 000 Kč
35 600 000 Kč
04.05.2022
10:00

Prohlídky

Spojovací 204/18, Praha 9–Vysočany. GPS: 50°6'4.092"N, 14°29'22.038"E, dne 13.04.2022 v 15:00 hod.
Spojovací 204/18, Praha 9–Vysočany. GPS: 50°6'4.092"N, 14°29'22.038"E, dne 19.04.2022 v 15:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu