Elektronická aukce pozemku (ostatní plocha) 754 m2, Havlíčkův Brod

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

AUKČNÍ ŘÁD REXIM INVEST
Aukční vyhláška
List vlastnictví 11412
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Město Havlíčkův Brod se nachází na souběhu silnic I. třídy č. 19, 34 a 38, silnic II. třídy č. 150 a 344, železniční trati na koridoru Praha-Brno a řece Sázava. Předmětný pozemek se nachází cca 1,5 km vzdušnou čarou SSZ směrem z centra Havlíčkova Brodu, v ulici Rozkošská, a to kolem bytového domu č.p. 4132. Přístup k pozemku parc. č. 659/41 je z ulice Rozkošská, k dispozici jsou všechny inženýrské sítě včetně zemního plynu. Celý pozemek parc. č. 659/41 se nachází v ploše pro bydlení, ale má nevhodný tvar, který zásadním způsobem omezuje jeho budoucí využití. Tato skutečnost má vliv na obvyklou cenu pozemku.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02194-873EA2022
Havlíčkův Brod
Havlíčkova
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
zrušeno
754 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
04.10.2022 12:00
04.10.2022 12:30

Prohlídky

Havlíčkova 4132, Havlíčkův Brod. Dne 07.09.2022 od 14:00 do 15:00 hod.
Havlíčkova 4132, Havlíčkův Brod. Dne 08.09.2022 od 10:00 do 11:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu