Dražba dobrovolná elektronická skladového areálu v Libiši u Neratovic

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

DRAŽEBNÍ ŘÁD
Dražební vyhláška
List vlastnictví 3606-Šimáková Alena
List vlastnictví 3714-ALKA
List vlastnictví 3740-STOFANO
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Dražený areál se nachází po pravé straně páteřní obecní komunikace II/101, ve směru na Mělník v ulici Mělnická č.p. 618. Celková výměra draženého areálu je 8 147 m2.

Přístup k areálu je z této komunikace, přes obecní pozemek p.č.491/1 (ostatní plocha - jiná plocha). K areálu přiléhá z jihu i ze severu rezidenční zástavba (v ÚP území bydlení v RD), z východu je areál ohraničen pásem lesní plochy. Dále, východním směrem, se nachází dominantní areál Spolany Neratovice. Přibližně 400m východně od areálu je vyznačena zátopová oblast stoleté vody, která do pozemků areálu nezasahuje.
Obec má výhodnou polohu na severu středočeského kraje, s dobrou dostupností Prahy po dálnici D8 (20 km, 20 min) a okresního města Mělník (12 km, 16 min). Dražený areál má protáhlý obdélníkový tvar ve směru východ – západ a je mírně sklonitý k východu. Čtyři hlavní stavby areálu jsou trvalé, zděné a železobetonové, s navzájem podobným technickým provedením a úrovní. Platný územní plán obce Libiš umisťuje na plochu areálu funkční využití VL (výroba a skladování - lehký průmysl), což je v souladu s minulým, současným i předpokládaným budoucím využitím.
Nemovitosti na pozemcích areálu:
Administrativní budova na pozemku p.č. St.1375 je dvoupodlažní zděná stavba s nízkým sedlovým krovem a krytinou z trapézového plechu (obnoveno). Vytápění z centrální kotelny soustavou teplovodních radiátorů. Postaveno v roce 1994. Technický stav dobrý. Dispoziční řešení: 1.NP: šatny a umývárny, denní místnost, rozvodna, úklidová místnost, chodby, schodiště - zastavěná plocha 228 m2. 2.NP: 6xkancelář, zasedací místnost, sklad, WC (muži, ženy) - zastavěná plocha 228 m2. Zastavěná plocha celkem: 456 m2.
Budova pro obchod a administrativu na pozemku p.č.st.1050 je jednopodlažní zděná stavba s vysokým pultovým krovem a krytinou z vlnitého plechu (obnoveno). Vytápění z centrální kotelny soustavou teplovodních radiátorů. Postaveno v roce 1960. Technický stav dobrý. Dispoziční řešení: 1.NP: prodejna, sklady, kanceláře, sociální zázemí - zastavěná plocha 242 m2.
Výrobní a skladová hala na pozemku p.č.st.1038 jsou dvě propojené, konstrukčně totožné haly s rozdílným stářím. Jedná se o montovaný dřevěný skelet s lepenými obloukovými vazníky a plechovou krytinou, doplněný stěnovou vyzdívkou, s pásy prosvětlovacích luxferových výplní. Krov haly je zateplen a prostory jsou vytápěny soustavou teplovodních radiátorů z centrální kotelny. Části haly byly postaveny v letech 1947 a 1994. Technický stav dobrý, běžná údržba mírně zanedbaná. Dispoziční řešení: 1.NP: výrobní prostory, sklady, kotelna - zastavěná plocha 635,50 m2.
Výrobní a skladová hala na pozemku p.č.st.1038 jsou dvě propojené, konstrukčně totožné haly s rozdílným stářím. Jedná se o montovaný dřevěný skelet s lepenými obloukovými vazníky a plechovou krytinou, doplněný stěnovou vyzdívkou, s pásy prosvětlovacích luxferových výplní. Krov haly je zateplen a prostory jsou vytápěny soustavou teplovodních radiátorů z centrální kotelny. Části haly byly postaveny v letech 1947 a 1994. Technický stav dobrý, běžná údržba mírně zanedbaná. Dispoziční řešení: 3x skladový prostor. 1.NP: zastavěná plocha 940,50 m2, užitná podlahová plocha 840 m2.
Skladová hala na pozemku p.č.st.1174 je železobetonový skelet, s nízkým sedlovým krovem z ocelových vazníků, krytinou z trapézového plechu a vyzdívkami tl-40cm. hala je temperována. Postaveno v roce 1994. Technický stav dobrý. Dispoziční řešení: jednoprostorový, nečleněný sklad, zateplený - zastavěná plocha 536 m2.
Pozemky areálu:
Pozemky areálu spolu se stavbami vytvářejí funkční a ekonomický celek. Pozemky areálu jsou protáhlého obdélníkového tvaru, zcela oplocené. Pozemky jsou převážně zastavěny stavbami pro skladování, administrativu, výrobu a zpevněnou manipulační plochou nádvoří. V územním plánu obce jsou pozemky vedeny jako plochy pro výrobu a skladování-lehký průmysl.
Zátopová oblast 100-leté vody je ve vzdálenosti cca 300m, 500-letá voda v roce 2002 dosahovala k hranicím areálu. Přístup přes obecní pozemek p.č.491/1 (ostatní plocha - jiná plocha). Tento pozemek není komunikací. Je na něm územním plánem umístěna stejná funkce VL jako na oceňovaném areálu, tj.plocha pro výrobu a skladování - lehký průmysl. Možnost napojení na vodu, kanalizaci, plyn, elektro (v současnosti napojeno – plyn není využíván). Celková plocha pozemku areálu je 8 147 m2.
Bližší informace k areálu jsou ve znaleckém posudku, který bude k dispozici u dražebníka.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02020-701DDE2020
Libiš
Mělnická 618
Dobrovolná
Anglická
JUDr. Lenka Dušková a Doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.
ukončená
18 000 000 Kč
1 000 000 Kč
20 000 Kč
18 000 000 Kč
25.11.2020
10:00

Prohlídky

ul. Mělnická 618, Libiš u Neratovic, dne 21.10.2020 v 10.00 hod
ul. Mělnická 618, Libiš u Neratovic, dne 04.11.2020 v 10.00 hod

Podrobné informace

ano
menu