E-aukce pohledávky z insolvence ZEOLIT Kladno spol. s r.o.

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

AUKČNÍ ŘÁD
Aukční vyhláška
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení účastníka-společné vlastnictví

Popis

Předmětem prodeje v E-aukci je pohledávka vyhlašovatele, za Romanem Horynou, se sídlem Vyšehněvice 4, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 14551861. Do soupisu majetkové podstaty Dlužníka, společnosti ZEOLIT Kladno spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem Průmyslová 1343, 272 01 Kladno, IČ: 46358285, č.j. KSPH 66 INS 7405/2018, byla sepsána pohledávka za Romanem Horynou, se sídlem Vyšehněvice 4, 533 41 Lázně Bohdaneč, IČ: 14551861. Pan Roman Horyna uzavřel dne 28.12.2018 s Prodávajícím smlouvu, dle které si měl odvézt z areálu dlužníka na Kladně, movitý majetek - šrot. V rozporu se smlouvou však byly zbourány nemovitosti a došlo k odstranění ocelových nosníků a dřevěných nosníků. Ze znaleckého posudku č. 342-4642/2019 zpracovaného znaleckým ústavem Equity Solutions Appraisals s.r.o. vyplývá, že celková škoda, kterou pan Horyna způsobil jeho neodborným zásahem, neoprávněným vyřezáním konstrukcí a odvezením majetku společnosti, který nebyl předmětem koupě, činí částku 2.105.876,10 Kč. Prodávající pověřil zmocněného advokáta, aby pana Romana Horynu vyzval k úhradě dlužné částky z náhrady škody nejpozději do 19.02.2020. Kvalifikovaná předžalobní výzva ze dne 10.02. 2020 však nebyla dne 14.2.2020 doručena a pan Roman Horyna si ji nepřevzal ani ve lhůtě 10 dnů od 14.02.2020, kdy byla připravena k vyzvednutí. Prodávající, zastoupený zmocněným advokátem, podal dne 27.02.2020 u Okresního soudu v Pardubicích, Na Třísle 118,530 95 Pardubice žalobu na náhrady škody v celkové výši 2.105.876,10 Kč, kterou pan Roman Horyna způsobil porušením smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení §2913 OZ. Žaloba insolvenčního správce je vedena pod spisovou značkou 23 C 49/2020.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 02021-729EA2020
Praha 5
Radlická 1170/61
Prodejní
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
ukončená
100 000 Kč
10 000 Kč
1 000 Kč
100 000 Kč
175 000 Kč
25.11.2020 12:00
25.11.2020 12:30

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5, dne 02.11.2020 ve 13.00 hod
Radlická 1170/61, Praha 5, dne 10.11.2020 v 10.00

Podrobné informace

ano
menu