Dobrovolná dražba elektronická souboru pohledávek společnosti Wilhelm Wessex, s.r.o.

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
Ocenění pohledávek pro dražbu
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-SJM
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví

Popis

Vlastník předmětu dražby: Wilhelm Wessex, s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 299957. Předmětem elektronické dražby je soubor níže popsaných dvou pohledávek ve vlastnictví navrhovatele dražby dobrovolné elektronické. Popis předmětu elektronické dražby Předmětem dražby jsou pohledávky společnosti Wilhelm Wessex, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 07380968 za zahraničními fyzickými osobami, rakouskými státními příslušníky, Manfredem Mayerem a Ruth Leeb. 1) Pohledávka za Manfredem Mayerem, nar. 01.06.1943, je ve výši 49.755.640,- Kč s příslušenstvím. Pohledávka vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2008, která byla splatná dne 31.12.2018, když tato půjčka byla úročena na úrovni 140 % REPO sazby vyhlášené ČNB. V případě Manfreda Mayera se jedná o rakouského státního občana, který dle dostupných informací nevlastní na území ČR žádný významnější nemovitý ani movitý majetek. 2) Pohledávka za Ruth Leebovou, nar. 05.12.1956, je ve výši 50.729.988,- Kč s příslušenstvím. Pohledávka vyplývá ze smlouvy o půjčce ze den 31.07 2008, která byla splatná dne 31.12.2018, když tato půjčka byla úročena úrokem 3,5,%. V případě Ruth Leebové se jedná o rakouskou státní občanku, která dle dostupných informací (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) nevlastní na území ČR žádný významnější nemovitý ani movitý majetek. Na základě veřejně dostupných podkladů lze s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat, že tyto zahraniční fyzické osoby nejsou bonitní ve vztahu k možnému splacení finančních prostředků za poskytnuté půjčky. Celková hodnota pohledávek činí částku ve výši 100.485.628,- Kč s příslušenstvím, z toho nebylo doposud ničeho uhrazeno.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02052-812DDE2021
Praha 1
Rybná 716/24
Dobrovolná
Anglická
Wilhelm Wessex, s.r.o.
upuštěno
300 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
13.10.2021
11:00

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5-Smíchov, dne 20.09.2021 v 15:00 hod.
Radlická 1170/61, Praha 5-Smíchov, dne 21.09.2021 v 10:00 hod.

Podrobné informace

ano
menu