Dobrovolná dražba elektronická souboru pohledávek společnosti Wilhelm Wessex, s.r.o.

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Jan Ing. Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
Ocenění pohledávek pro dražbu dobrovolnou
Registrace a čestné prohlášení-fyzická osoba
Registrace a čestné prohlášení-právnická osoba
Registrace a čestné prohlášení-SJM
Registrace a čestné prohlášení-společné vlastnictví

Odkazy

Popis

Vlastník předmětu dražby: Wilhelm Wessex, s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO: 07380968. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 299957. Předmětem dražby dobrovolné elektronické je soubor níže popsaných dvou pohledávek ve vlastnictví navrhovatele dražby. Popis předmětu elektronické dražby Předmětem dražby jsou pohledávky společnosti Wilhelm Wessex, s.r.o. za zahraničními fyzickými osobami, rakouskými státními příslušníky, za paní Ruth Leeb a za panem Manfredem Mayerem. Soubor pohledávek byl na navrhovatele dražby, společnost Wilhelm Wessex, s.r.o., postoupený společností EKS Factoring s.r.o., sídlem Mlýnská 22/4, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, IČO: 27143520, smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 10.05.2019. Společnost postupitele je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 99562. 1) Pohledávka za Ruth Leebovou, nar. 05.12.1956, je ve výši 50.729.988,- Kč s příslušenstvím. Pohledávka vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 31.07 2008, která byla splatná dne 31.12.2018, když tato půjčka byla úročena úrokem 3,5,%. V případě Ruth Leebové se jedná o rakouskou státní občanku, která, dle navrhovateli dostupných informací (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) nevlastní na území České republiky žádný významnější nemovitý ani movitý majetek. Navrhovatel dražby dobrovolné elektronické nedisponuje informací, že by paní Ruth Leeb vlastnila nemovitý či movitý majetek mimo území České republiky. Navrhovatel dražby disponuje pouze kopií smlouvy o půjčce ze dne 31.07.2008. Navrhovatel nemá k dispozici originál této smlouvy o půjčce ze dne 31.07.2008. Ve znaleckém posudku č. 5 094-01-2017 ze dne 30.04.2017, který vypracovala Česká znalecká, a.s., jehož objednatelem byl Okresní soud v Uherském Hradišti, se konstatuje na straně 75, že „S ohledem na veškeré výše uvedené okolnosti považujeme budoucí splacení předmětné pohledávky za vysoce nepravděpodobné. Pokud bychom měli pravděpodobnost splacení předmětné pohledávky vyjádřit nějakým procentuálním poměrem, odhadujeme tento poměr na úrovni 10% proti 90%. Případnou investici do této pohledávky považujeme za investici vysoce rizikovou spíše spekulativního charakteru a z tohoto poměru také vychází výsledné ocenění pohledávky.“ 2) Pohledávka za Manfredem Mayerem, nar. 01.06.1943, je ve výši 49.755.640,- Kč s příslušenstvím. Pohledávka vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2008, která byla splatná dne 31.12.2018, když tato půjčka byla úročena na úrovni 140 % REPO sazby vyhlášené ČNB. Pan Manfred Mayer je rakouský státní příslušník, který, dle navrhovateli dostupných informací, nevlastní na území České republiky žádný významnější nemovitý ani movitý majetek. Navrhovatel dražby nedisponuje informací, že by pan Manfred Mayer vlastnil nemovitý či movitý majetek mimo území České republiky. Navrhovatel dražby disponuje pouze kopií smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2008. Navrhovatel dražby nemá k dispozici originál této smlouvy o půjčce ze dne 29.12.2008. Ve znaleckém posudku č. 5 094-01-2017 ze dne 30.04.2017, který vypracovala Česká znalecká, a.s., jehož objednatelem byl Okresní soud v Uherském Hradišti, se konstatuje na straně 74, že „S ohledem na veškeré výše uvedené okolnosti považujeme budoucí splacení předmětné pohledávky za vysoce nepravděpodobné. Pokud bychom měli pravděpodobnost splacení předmětné pohledávky vyjádřit nějakým procentuálním poměrem, odhadujeme tento poměr na úrovni 10% proti 90%. Případnou investici do této pohledávky považujeme za investici vysoce rizikovou spíše spekulativního charakteru a z tohoto poměru také vychází výsledné ocenění pohledávky.“ Pohledávka za Ruth Leebovou ve výši 50.729.988,- Kč s příslušenstvím, která vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 31.12 2008 byla splatná dne 31.12.2018. Pohledávka za Manfredem Mayerem ve výši 49.755.640,- Kč s příslušenstvím, která vyplývá ze smlouvy o půjčce ze dne 31.07 2008 byla splatná dne 31.12.2018. Celková hodnota pohledávek činí částku ve výši 100.485.628,- Kč s příslušenstvím. Z toho nebylo doposud ničeho uhrazeno.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02054-823DDE2021
Praha 1
Rybná 716/24
Dobrovolná
Anglická
Wilhelm Wessex, s.r.o.
neprodáno
300 000 Kč
50 000 Kč
5 000 Kč
23.11.2021
10:00

Prohlídky

Radlická 1170/61, Praha 5-Smíchov, dne 10.11.2021 v 11:00 hod
Radlická 1170/61, Praha 5-Smíchov, dne 15.11.2021 v 15:00 hod

Podrobné informace

ano
menu