Podíly na domě a pozemcích Brandlín

Mapa

49.1423092N, 15.3174422E

Kontakt na dražebníka

Auction reality a dražby, s.r.o.
Josef Balín
Tel.: 737158834

Dokumenty ke stažení

dražební vyhláška
prohlášení_FO_brandlín
prohlášení_PO_brandlín
prohlášení_SJM_brandlín
prohlášení_SV_brandlín
Výpis z KN_24
Výpis z KN_48
Výpis z KN_71
ZNALECKÝ POSUDEK 2021

Odkazy

Popis

Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí: Spoluvlastnický podíl o velikosti 2/27 k pozemku - p.č.st. 40, o evidované výměře 218 m2, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Brandlín, č.p. 33, rod. dům - p.č. 26/2 o evidované výměře 50m2, zahrada, - p.č. 72 o evidované výměře 6132 m2, orná půda, - p.č. 73/8 o evidované výměře 1887m2, trvalý travní porost, - p.č. 193/25 o evidované výměře 1732m2, trvalý travní porost, - p.č. 297 o evidované výměře 9064m2, trvalý travní porost, - p.č. 298 o evidované výměře 237m2, ostatní plocha, - p.č. 299 o evidované výměře 2942m2, lesní pozemek, - p.č. 469 o evidované výměře 759m2, ostatní plocha - p.č. 470 o evidované výměře 147m2, ostatní plocha, - p.č. 471/1 o evidované výměře 8228m2, orná půda, - p.č. 472/2 o evidované výměře 3177m2, ostatní plocha, - p.č. 577/5 o evidované výměře 101m2, ostatní plocha, - p.č. 577/8 o evidované výměře 1206m2, trvalý travní porost, - p.č. 582/1 o evidované výměře 367m2, trvalý travní porost, - p.č. 656/6 o evidované výměře 90m2, zahrada vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 71 pro katastrální území Brandlín, obec Volfířov, okres Jindřichův Hradec, vedeném pro Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, a dále Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 k pozemku - p.č. 295 o evidované výměře 1162m2, lesní pozemek, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 48 pro katastrální území Brandlín, obec Volfířov, okres Jindřichův Hradec, vedeném pro Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/27 k pozemku - p.č. 300 o evidované výměře 1014m2, ostatní plocha, vše zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 24 pro katastrální území Brandlín, obec Volfířov, okres Jindřichův Hradec, vedeném pro Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 02261-202101
Brandlín 33
Dobrovolná
Anglická
Insolvenční a správcovská v.o.s.
ukončená
55 000 Kč
5 000 Kč
2 000 Kč
20.01.2022
11:00

Prohlídky

13.12.2021 v 8.00 hodin
4.1.2022 v 16.00 hodin

Podrobné informace

ano
menu