Dražba dobrovolná elektronická pozemků pro bydlení v obci Kaňovice u Luhačovic, okres Zlín

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM REALITY s.r.o.
Ing. Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

Dražební vyhláška
List vlastnictví č. 315
Registrace a prohlášení účastníka-fyzická osoba
Registrace a prohlášení účastníka-právnická osoba
Registrace a prohlášení účastníků-SJM
Registrace a prohlášení účastníků-společné vlastnictví
Znalecký posudek

Popis

Jedná se o zpeněžení dražbou nemovitých věcí sestávající z pozemku p.č. 300/6 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 351/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 360/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 361/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 364/2 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 370 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 373/3 - ostatní plocha, pozemku p.č. 410/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 410/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 421/8 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Kaňovice u Luhačovic, obec Kaňovice, okres Zlín, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části obce Kaňovice, v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 373/2 - ostatní plocha a dále přes pozemky p.č. 300/19 – trvalý travní porost, p.č. 373/4 - ostatní plocha, p.č. 1499/16 - ostatní plocha a p.č. 355/2 – trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Obec Kaňovice, č.p. 45, 763 41 Kaňovice. Z dostupných podkladových materiálů je v lokalitě plánovaná výstavba zpevněných ploch, které zajistí přístup ke všem oceňovaným pozemkům. Přístup je tedy uvažován jako zajištěný, po zpevněné komunikaci. Dle vyjádření znalce bylo ze strany navrhovatele dražby sděleno, že všechna stavební povolení a jiné související s výstavbou inženýrských sítí na výše uvedených pozemcích byla vydána a jejich nositelem je obec Kaňovice. Dle sdělení navrhovatele dražby a na základě předložených cenových nabídek na dokončení infrastruktury budou všechny oceňované pozemky (soubor pozemků) napojeny na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Kaňovice jsou pozemky zahrnuty v návrhových plochách jako: „BI - plochy bydlení individuálního“. Informace získány z webových stránek obce Kaňovice. Bližší informace jsou ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na www.reximreality.cz a www.rajaukci.cz.

Základní informace k dražbě

ID zakázky: 020149-928DDE2023
Kaňovice
Kaňovice
Dobrovolná
Anglická
Hart & Partners, v.o.s.
nevydraženo
8 950 700 Kč
1 500 000 Kč
20 000 Kč
13.11.2023
10:00

Prohlídky

Sraz zájemců o prohlídku je u pozemku parc. č. 373/3, v blízkosti domu s č.p. 56, v obci Kaňovice. GPS: 49°06'29.74"N, 17°42'16.26"E, dne 31.10.2023 ve 13:00 hod
Sraz zájemců o prohlídku je u pozemku parc. č. 373/3, v blízkosti domu s č.p. 56, v obci Kaňovice. GPS: 49°06'29.74"N, 17°42'16.26"E, dne 02.11.2023 ve 12:00 hod

Podrobné informace

ano
menu