Elektronická aukce RD a pozemků v Litoměřicích

Mapa

Kontakt na dražebníka

REXIM INVEST s.r.o.
Jan Kříž
Tel.: 739110177

Dokumenty ke stažení

AUKČNÍ ŘÁD
Aukční vyhláška
Registrace a prohlášení-fyzická osoba
Registrace a prohlášení-právnická osoba
Registrace a prohlášení-SJM
Registrace a prohlášení-společné vlastnictví
Znalecký posudek-Jiří Kosař
Znalecký posudek-Milan Kosař

Popis

Dva insolvenční správci nabízejí společně k prodeji soubor nemovitostí ve vlastnictví dvou insolvenčních dlužníků Milana Kosaře a Jiřího Kosaře. Předmětem E-aukce je rozestavěná stavba rodinného domu ve vlastnictví Milana Kosaře. Rodinný dům je podsklepený do poloviny prvního nadzemního podlaží. Svislá nosná konstrukce je zděná. Dům má jedno nadzemní podlaží. Stropy jsou ze stropního systému POROTHERM. Krov střechy je dřevěný, střecha sedlová. Střešní krytina je z betonových tašek. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu a nejsou úplné. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, někde chybí. Vnější fasáda chybí. Podlahy obytných místností chybí a povrch je pokryt cementovým potěrem. V některých místnostech je keramická dlažba. Vytápění je kamny na tuhá paliva. Rozvody topení nejsou nainstalovány. Rozvody vody jsou v plastových trubkách. Kanalizace je svedena do jímky, která se nachází na pozemku ve vlastnictví Jiřího Kosaře, který je též součástí E-aukce. Zdrojem teplé vody je elektrický bojler. Veškeré vnitřní vybavení místností chybí.
Konstrukce objektu je cihlová, stěny mají tloušťku 40 cm a stropy jsou keramickobetonové. Střecha rodinného domu je sedlová s vikýři. Střešní krytinu tvoří betonová taška a klempířské prvky jsou z části pozinkované. Dům nemá žádné vnější omítky a stavba není zateplena. Dispoziční řešení nebylo zjištěno, stavba je rozestavěná. Podlahová plocha činí 145 m2. Vnitřní omítky jsou štukové, z části chybí. V domě jsou instalována plastová okna s dvojsklem. Obytné prostory jsou orientovány na sever, západ, severovýchod a jihovýchod. V koupelně není žádné vybavení a na WC je závěsná toaleta. V domě nejsou žádné interiérové dveře, nejsou zde instalovány zárubně a vchodové dveře jsou z části plastové s izolačním dvojsklem. Kuchyň je bez vybavení. Objekt nemá instalované osvětlení. Stěny objektu jsou bez vad, střecha je bez vady, okna jsou bez vad, podlahy v objektu jsou bez závad, vybavení objektu je bez vad. Rozestavěný rodinný dům stojí z převážné většiny na pozemku ve vlastnictví Jiřího Kosaře (84 m2), který je též předmětem E-aukce. U rodinného domu se nachází okrasné dřeviny, které jsou umístěny na pozemku ve vlastnictví Jiřího Kosaře, který je rovněž předmětem E-aukce a má celkovou rozlohu 555 m2 (84 m2 - pozemek pod rozestavěným rodinným domem a 471 m2 je zahrada). Dle územního plánu je pozemek regulován jako - bydlení individuální v rodinných domech- specifické a pravděpodobně dopravní infrastruktura (z územního plánu to není zřejmé). Dle reálného stavu slouží pozemky pro bydlení. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v blízkosti objektu není zeleň - nutnost dojezdu. Pozemek se nachází v lokalitě s vysokým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 5leté vody). Nabízený soubor nemovitosti v E-aukci je umístěn v jižní části Litoměřic.
Podrobnější informace k nabízenému souboru nemovitosti v E-aukci jsou obsaženy ve dvou znaleckých posudcích, které jsou k dispozici na rajaukci.cz a reximreality.cz.

Základní informace k aukci

ID zakázky: 021114-8879EA2022
Litoměřice
Želetická 2186
Prodejní
Anglická
Insolvency Project v.o.s. (vyhlašovatel 1) a ADL Insolvence v.o.s. (vyhlašovatel 2)
neprodáno
2 490 000 Kč
100 000 Kč
10 000 Kč
100 000 Kč
08.02.2023 14:00
08.02.2023 14:30

Prohlídky

Želetická 2186, Litoměřice. GPS: 50°31'17.502
Želetická 2186, Litoměřice. GPS: 50°31'17.502

Podrobné informace

ano
menu